Thomas Gordon | Przedszkole Montessori Happy House

Thomas Gordon

Thomas Gordon

Metoda T. Gordona to nie są gotowe rozwiązania, na zasadzie – „co zrobić gdy…”, po czym „odłożenie jej na półkę”- lecz „okno zachowania” (konkretny model) i „język akceptacji” (jasne narzędzia komunikacyjne), za pomocą których można budować most porozumienia, który np. rodzicowi czy nauczycielowi otwiera zupełnie nowe możliwości wpływania na dziecko.

Metoda Thomasa Gordona, to nie tylko zmiana komunikacji z dzieckiem czy innymi osobami, to wiedza o kształtowaniu relacji, rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu autorytetu rodzicielskiego czy nauczycielskiego w oparciu o wpływ, zamiast władzy. To nie tylko myślenie w kategoriach „ja – ty”, lecz również „my”. To także, a może przede wszystkim przemyślenie i zmiana własnej postawy oraz sposobu porozumiewania z innymi.
Trening odbywa się w formie warsztatów, pracy grupowej i indywidualnej, gier edukacyjnych, dyskusji. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych (książkę Thomasa Gordona „Wychowanie bez porażek czyli Trening Skutecznego Rodzica”, Zeszyt ćwiczeń TSR) oraz dyplom ukończenia kursu.

Podczas pierwszego poziomu TSR, rodzice uczą się obserwacji dziecka za pomocą tzw. okna zachowania, rozpoznawania kto ma problem w danej chwili i konkretnych umiejętności pomagania, doceniania, wyrażania siebie i konfrontacji.

Na TSR zajmujemy się także uczuciami, potrzebami, elementami psychologii rozwojowej, zrozumieniem jak powstają konflikty.
Wiedza i zdobyte umiejętności są bardzo pomocne w wielu sytuacjach pojawiających się w relacji z dziećmi. Nowe kompetencje komunikacji interpersonalnej pomagają skuteczniej asystować dzieciom, które doświadczają problemów lub silnych emocji. Pomagają motywować dzieci do zmiany nieakceptowanego przez rodziców zachowania.

Na kursie rodzice nabywają umiejętności pozwalające:
– ograniczać sytuacje konfliktowe
– wychowywać bez krzyku i klapsów
– ustalać reguły, których dzieci będą się trzymały
– nakłaniać dzieci, aby liczyły się z potrzebami rodziców
– rozwijać wrodzone talenty dzieci, uczyć je samodzielności i
– odpowiedzialności
– stawiać dzieciom granice
– wpływać pozytywnie na system wartości u dzieci
– redukować bunt u nastolatków
– wzmacniać poczucie wartości u dzieci